Vendim Z. Bledar Çeliku, Drejtor në Drejtorinë kundër Narkotikëve dhe Trafiqeve në Departamentin e Policisë Kriminale, në Policinë e Shtetit.

 

Vendimi nr. 21, datë 03.06.2020

Data e shpalljes së vendimit: 03.06.2020

Subjekti i vlerësimit: Z. Bledar Çeliku, Drejtor në Drejtorinë kundër Narkotikëve dhe Trafiqeve në Departamentin e Policisë Kriminale, në Policinë e Shtetit

Vendim Bledar Celiku