Vendim Z. Bujar Zenel Ahmeti, Drejtor i Drejtorisë së Forcave të Posaçme Operacionale, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit

Vendimi nr.12, datë 14.02.2020

Data e shpalljes së vendimit: 14.02.2020

Subjekti i vlerësimit: Bujar Zenel Ahmeti, Drejtor i Drejtorisë së Forcave të Posaçme Operacionale, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit

Vendim Bujar Ahmeti