Vendim Z. Edmond Papa, Shef Sektori i Sigurisë së Personelit, Drejtoria e Analizës dhe Kartotekës, SHÇBA

Vendimi nr.25, datë 28.09.2020

Data e shpalljes së vendimit: 28.09.2020

Subjekti i vlerësimit: Z. Edmond Papa, Shef Sektori i Sigurisë së Personelit, Drejtoria e Analizës dhe Kartotekës, SHÇBA

 

Vendim Edmond Papa