Vendim Z. Enton Radovani

Vendim Z. Enton Radovani, Specialist në Sektorin e Poligrafit në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar/Periodik, në Drejtorinë e Përgjithshme të SHÇBA-së, aktualisht (Agjensia e Mbikqyrjes Policore (AMP)

Vendimi nr.63, datë 25.02.2022

Data e shpalljes së vendimit: 25.02.2022

Subjekti i vlerësimit: Z. Enton Radovani, Specialist në Sektorin e Poligrafit në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar/Periodik, në Drejtorinë e Përgjithshme të SHÇBA-së, aktualisht (Agjensia e Mbikqyrjes Policore (AMP)

VENDIM ENTON RADOVANI