Vendim Z. Erion Maksuti me funksion “Specialist në Sektorin e Poligrafit”, në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të SHÇBA-së.

Vendimi nr. nr.61, date 20.01.2022

 

Data e shpalljes së vendimit: 03.02.2022

Subjekti i vlerësimit: Z. Erion Maksuti me funksion “Specialist në  Sektorin e Poligrafit”, në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të SHÇBA-së.

Trupa e Vlerësimit: Elton Muça, Marjeta Gjelaj, Nuhi Koldashi

Vendim Erion Maksuti