Vendim Z. Fatos Balla, Specialist në Sektorin për Hetimin, Drejtoria e Hetimit të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat.

Vendimi nr.11, datë 14.02.2020

Data e shpalljes së vendimit: 14.02.2020

Subjekti i vlerësimit: Z. Fatos Balla, Specialist në Sektorin për Hetimin, Drejtoria e Hetimit të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat.

 

VENDIM Fatos Balla