Vendim Z. Ferdinand Bajram Mara me funksion Drejtor i Drejtorise Vendore të Policisë, Korçë.

Vendimi nr.35

Data e shpalljes së vendimit: 22.02.2021

Subjekti i vlerësimit: Z. Ferdinand Bajram Mara me funksion Drejtor i Drejtorisë Vendore të  Policisë, Korçë.

Vendim Ferdinand Mara