Vendim Z. Gjovalin Loka, Drejtor i Departamentit të Sigurisë Publike në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit

Vendimi nr. 22, datë 19.08.2020

Data e shpalljes së vendimit: 19.08.2020

Subjekti i vlerësimit: Z. Gjovalin Loka, Drejtor i  Departamentit të Sigurisë Publike në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit

Vendim GJOVALIN LOKA