Vendim Z. Gledis Nano, Drejtor i Drejtorisë së Antiterrorit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit

Vendimi nr.8, datë 07.02.2020

Data e shpalljes së vendimit: 07.02.2020

Subjekti i vlerësimit: Z. Gledis Nano, Drejtor i Drejtorisë së Antiterrorit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit

Vendimi Gledis Nano