Vendim Z. Gramos Sako, Komandant i Gardës së Republikës së Shqipërisë.

Vendimi nr.18

Data e shpalljes së vendimit: 26.05.2020

Subjekti i vlerësimit: Z. Gramos Sako, Komandant i Gardës së Republikës së Shqipërisë.

Vendim Gramos Sako