Vendim Z. Idajet Luftar Faskaj, Drejtor në Departamentin e Mbrojtjes së Dëshmitarëve dhe Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë në Departamentin e Marrëdhenieve Ndërkombëtare në Policinë e Shtetit.

Vendimi nr.28, datë 16.10.2020

Data e shpalljes së vendimit: 16.10.2020

Subjekti i vlerësimit: Z. Idajet Luftar Faskaj, Drejtor në Departamentin e Mbrojtjes së Dëshmitarëve dhe Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë në Departamentin e Marrëdhenieve Ndërkombëtare në Policinë e Shtetit.

Vendim Idajet Faskaj