Vendim Z. Janaq Filip Xhelili, Drejtor në Drejtorinë e Mbështetjes Logjistike, në Departamentin për Shërbimet Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit (i transferuar përkohësisht).

Vendimi nr.39, datë 23.02.2021

Data e shpalljes së vendimit: 23.02.2021

Subjekti i vlerësimit: Z. Janaq Filip Xhelili, Drejtor në Drejtorinë e Mbështetjes Logjistike, në Departamentin për Shërbimet Mbështetëse në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit (i transferuar përkohësisht).

VENDIM JANAQ XHELILI