Vendim Z. Luigj Pjetër Vathi, Drejtor, në Drejtorinë Vendore të Kufirit dhe Migracionit Vlorë, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit

Vendimi nr.41, datë 19.05.2021

Data e shpalljes së vendimit: 19.05.2021

Subjekti i vlerësimit: Z. Luigj Pjetër Vathi, Drejtor, në Drejtorinë Vendore të Kufirit dhe Migracionit Vlorë, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit

Vendim Luigj Pjetër Vathi