Vendim Z. Lutfi Minxhozi, Drejtor i Drejtorisë për Krimin Ekonomik dhe Financiar në Policinë e Shtetit.

Vendimi nr. 20, datë 04.06.2020

Data e shpalljes së vendimit: 01.06.2020

Subjekti i vlerësimit: Z. Lutfi Minxhozi, Drejtor i Drejtorisë për Krimin Ekonomik dhe Financiar në Policinë e Shtetit.

Vendimi Lutfi Minxhozi