Vendim Z.Shaban Qazim Nexhi, ish-Drejtor, Drejtoria e Migracionit, Departamenti për Kufirin dhe Migracionin, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit.

Vendimi nr.33

Data e shpalljes së vendimit: 13.01.2021

Subjekti i vlerësimit: Z.Shaban Qazim Nexhi, ish-Drejtor, Drejtoria e Migracionit, Departamenti për Kufirin dhe Migracionin, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit.

Vendim Shaban Nexhi