Vendim Z. Skënder Hita, me funksion Zëvendës Drejtor për Hetimin e Krimeve në Drejtorinë Vendore të Policisë, Gjirokastër.

Vendimi nr.38

Data e shpalljes së vendimit: 15.02.2021

Subjekti i vlerësimit: Z. Skënder Hita, me funksion Zëvendës Drejtor për Hetimin e Krimeve në Drejtorinë Vendore të Policisë, Gjirokastër.

Vendim Skender Hita