Vendim Z. Skënder Zef Doda, ish-Drejtor i Drejtorisë së Menaxhimit dhe Drejtimit, Departamenti për Sigurinë Publike, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit.

Vendimi Nr.29

Data e shpalljes së vendimit: 30.10.2020

Subjekti i vlerësimit: Z. Skënder Zef Doda, ish-Drejtor i Drejtorisë së Menaxhimit dhe Drejtimit, Departamenti për Sigurinë Publike, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit.

Vendim Skender Zef Doda