Vendim Z. Sokol Bizhga, Drejtor i Drejtorisë së Forcave Lëvizëse Operacionale, Departamenti për Sigurinë Publike, në DPPSH

Vendimi nr.17

Data e shpalljes së vendimit: 22.05.2020

Subjekti i vlerësimit: Z. Sokol Bizhga, Drejtor i Drejtorisë së Forcave Lëvizëse Operacionale, Departamenti për Sigurinë Publike, në DPPSH

VENDIM SOKOL BIZHGA