Vendim Z. Spase Tërpo, Specialist në Sektorin e Hetimit dhe Ankesave, në Drejtorinë Rajonale të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, Elbasan – Korçë.

Vendimi nr.42

Data e shpalljes së vendimit: 26.07.2021

Subjekti i vlerësimit: Z. Spase Tërpo, Specialist në Sektorin e Hetimit dhe Ankesave, në Drejtorinë Rajonale të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, Elbasan – Korçë.

Vendim Spase Tërpo