Vendim Z. Sterjo Golloshi, Shef Sektori në Drejtorinë e Inspektimit dhe Ankesave të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat

Vendimi nr.45

Data e shpalljes së vendimit: 21.07.2021

Subjekti i vlerësimit: Z. Sterjo Golloshi, Shef Sektori në Drejtorinë e Inspektimit dhe Ankesave të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat

Vendim Sterjo Golloshi