Vendim Znj. Edona Dushaj

Vendim Znj. Edona Dushaj, Specialist në Sektorin për Inspektim, në Drejtorinë e Inspektimit dhe Ankesat, në Drejtorinë e Përgjithshme të SHÇBA-së.

Vendimi nr.52, datë 21.10.2021

Data e shpalljes së vendimit: 21.10.2021

Subjekti i vlerësimit: Znj. Edona Dushaj, Specialist në Sektorin për Inspektim, në Drejtorinë e Inspektimit dhe Ankesat, në Drejtorinë e Përgjithshme të SHÇBA-së.

Vendim Edona Dushaj