Vendim Znj. Elida Domi, Specialist në Sektorin e Hetimit dhe Ankesave në Drejtorinë Rajonale të Sh.Ç.B.A-së Durrës

Vendimi nr. 55 , datë 25.11.2021

Data e shpalljes së vendimit: 25.11.2021

Subjekti i vlerësimit: Znj. Elida Domi, Specialist në Sektorin e Hetimit dhe Ankesave në Drejtorinë Rajonale të Sh.Ç.B.A-së Durrës

 

VENDIM ELIDA DOMI