Vendim Znj. Erisa Llupi me funksion “Specialiste në Sektorin e Poligrafit”, pranë Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, në Ministrinë e Brendshme.

Vendimi nr. nr.60, date 11.01.2022

 

Data e shpalljes së vendimit: 11.01.2022

Subjekti i vlerësimit: Znj. Erisa Llupi me funksion “Specialiste në  Sektorin e Poligrafit”, pranë Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, në Ministrinë e Brendshme.

Trupa e Vlerësimit: Ledian Rusta, Nertila Sadedini, Artur Baku

Vendim Subjekti i Vlerësimit Erisa Llupi