Vendim Znj. Erjana Pjetri

Vendim Znj. Erjana Pjetri, Specialist në Sektorin e Sigurisë së Personelit, në Drejtorinë e Analizës dhe Kartotekës, në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme.

Vendimi: Nr.48

Data e shpalljes së vendimit: 20.09.20201

Subjekti i vlerësimit: Znj. Erjana Pjetri, Specialist në Sektorin e Sigurisë së Personelit, në Drejtorinë e Analizës dhe Kartotekës, në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme.

 

Vendim Erjana Pjetri