Vendim Znj. Ornela Dyli

Vendimi: Nr.54, 

Data e shpalljes së vendimit: 23.11.2021

Subjekti i vlerësimit: Znj. Ornela Dyli (Hasanbelliu) Specialist në Sektorin e Ankesave në Drejtorinë e Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, Tiranë.

Vendim Ornela Dyli