Vendim Znj. Suela Bulku, Specialiste në “Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar/Periodik” në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, në Ministrinë e Brendshme.

Vendim Znj. Suela Bulku, Specialiste në “Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar/Periodik” në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, në Ministrinë e Brendshme.

Vendimi nr. 47, datë 08.09.2021

Data e shpalljes së vendimit: 08.09.2021

Vendim Suela Bulku