Vendime Z. Tonin VOCAJ, Drejtor i Departamentit të Policisë Kriminale, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit

 

Vendimi Nr: 13/2016 Akti

Data e shpalljes së vendimit: 18.12.2019

Subjekti i vlerësimit: Z. Tonin VOCAJ, me funksion Drejtor i Departamentit të Policisë Kriminale, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shteti

Vendim Tonin Vocaj