Z. Xhevair Çeloaliaj, ish-Drejtor i Institutit të Policisë Shkencore në DPPSH

Vendimi Nr: 38/183Akti
Data e shpalljes së vendimit: 16.12.2019
Subjekti i vlerësimit: Z. Xhevair Çeloaliaj, ish-Drejtor i Institutit të Policisë Shkencore në DPPSHVendim Xhevair Çeloaliaj